ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ


Όταν πραγματοποιείτε αγορές στην ιστοσελίδα μας, ισχύουν οι παρακάτω όροι

1. Συμμετοχή: Υποβολή, Παραλαβή και Εκτέλεση

1.1. Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής
Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνουμε υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας που υπάρχει σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας με τον τίτλο «Υποβολή Δήλωσης». Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής ισοδυναμεί με δήλωση γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής από μέρους του πελάτη όλων των Όρων Αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων (διάθεση υπηρεσίας, πληρωμή, ακυρώσεις κ.λπ.) που συνδέονται με τη συμμετοχή. Προς ενημέρωση του Πελάτη, οι σχετικοί όροι βρίσκονται πάντα αναρτημένοι στη βάση όλων των σελίδων του ιστότοπου και στην ενότητα «FAQ & Νομικά».

Η αποστολή της Δήλωσης προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στη συμπληρωμένη φόρμα. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή δήλωση αποδοχής από την Εταιρεία, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή της πληρωμής του.

Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την ειδοποίηση email με τίτλο «Λάβαμε τη δήλωση συμμετοχής σας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης της ηλεκτρονικής ειδοποίησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην ειδοποίηση θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.

1.2. Αποδοχή Συμμετοχής
Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H συμμετοχή θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Λάβαμε τη δήλωση συμμετοχής σας».

Μετά τη λήψη της συμμετοχής η εταιρεία μας προβαίνει σε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας θέσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και της δυνατότητας υλοποίησής του στο πλαίσιο της αναγραφόμενης στην ιστοσελίδα ημερομηνία. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή προβλήματα που καθιστούν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αδύνατη (μη επαρκής αριθμός συμμετεχόντων, διαθεσιμότητα αιθουσών, τεχνολογικού εξοπλισμού, διαθεσιμότητα εισηγητή ή άλλα συναφή ζητήματα), ο Πελάτης ενημερώνεται είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς προκειμένου να αποφασίσει τη διαφοροποίηση (μετάβαση στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία) ή την ακύρωση της συμμετοχής του.

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί συμμετοχή και να συνάψει πώληση υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

1.3. Οριστικοποίηση Συμμετοχής
Η συμμετοχή θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Οδηγίες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος». Το ανωτέρω μήνυμα ενημερώνει τον Πελάτη για τις λεπτομέρειες υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (ώρες, χώρος, διαδικτυακός σύνδεσμος κ.λπ.), είτε πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχεται δια ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου, ανάλογα το πρόγραμμα.

2. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε υπηρεσίας στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της καθώς αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εκ των υστέρων πρόβλημα διαθεσιμότητας, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη δήλωση συμμετοχής και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την συμμετοχή του.

3. Υλοποίηση υπηρεσίας

Γίνεται κατανοητό και αποδεκτό και από τα δύο μέρη ότι η υλοποίηση ανοιχτών -μη ενδοεπιχειρησιακών- σεμιναρίων, απευθύνεται σε ευρύ κοινό και μπορεί προσελκύσει συμμετέχοντες με πλήθος διαφορετικών μεταξύ χαρακτηριστικών (πχ. επαγγελματική εμπειρία, κλάδος ενασχόλησης, βαθμός εξοικείωσης με το αντικείμενο κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής -και παρά το γεγονός ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πιστή τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει κατά την απόλυτη κρίση του την κοινή συνισταμένη της ύλης, προκειμένου να παράσχει τη μέγιστη δυνατή αξία προς όλο το κοινό του.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία των επισκεπτών μας.